Workshops / trainingen

Vanuit Consilior worden diverse workshops en trainingen aangeboden.

Voorbeelden :

  • MT – interventie

Het gehele MT in kaart brengen middels de DISC methodiek en vervolgens op interactieve wijze samen tot de kern komen van drijfveren, gedrag, onderlinge verhoudingen en kansen richting versterking. Deze toegankelijke maar tevens deskundig onderbouwde werkwijze is geschikt voor teams vanaf 2 tot circa 15 MT-leden.
Veiligheid en vertrouwelijkheid is een belangrijke basis binnen de sessie.

Begeleiding: Saskia Gans

  • Teamworkshop DISC

Afname van persoonlijke profielen bij ieder teamlid en een tweetal interactieve sessies met het team. Twee dagdelen, optioneel aaneengesloten in te plannen.

Doel is ieder individu bewust te maken van eigen gedrag en impact op een ander, alsmede ook om meer inzicht en begrip te krijgen voor de wisselwerking tussen individuen. Een effectieve, vlotte maar tegelijkertijd leuke manier om het team sterker met elkaar te verbinden.

Er wordt ingezoomd op karakter, persoonlijke ‘allergieën’, mismatches, valkuilen en samenwerking.

Begeleiding: Saskia Gans

  • Teamtraining Feedback & Communicatiestijlen

Een training van een dagdeel om een team (al dan niet bestaande uit leidinggevenden) meer inzicht te geven in feedbacktechnieken om zowel positieve als ook instructieve feedback op effectieve wijze te kunnen geven èn ontvangen. Tevens worden verschillende communicatiestijlen uitgelegd, waarbij helder wordt dat bij verschillende situaties en persoonlijkheden ook verschillende keuzes kunnen worden gemaakt in de benadering. Indien het team bestaat uit leidinggevenden zal ook specifiek worden ingezoomd op het situationeel leidinggeven.

  • Stress-less – voor HR

Een masterclass van een dagdeel, specifiek bestemd voor HR-stressadviseurs en HR-managers die verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en beperken van ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. Er wordt met name ingegaan op de link tussen persoonlijkheid en spanningsklachten, aangezien er vanuit karakter al veel valkuilen kunnen worden voorspeld en vanuit de organisatie kan worden aangestuurd op een passende inzet van karakters op functietaken. Ook heeft ieder karakter weer een eigen proces van spanningsontwikkeling en -beleving en is de wijze waarop ieder begeleid dient te worden tijdens het verzuim ook weer specifiek per soort karakter.

Deelnemers: 4-12. Zowel in-company als extern in te zetten.

Een Stress-less workshop van 4 avonden is beschikbaar voor deelnemers die spanningsklachten ervaren en hier actief mee aan de slag willen gaan. Deze workshop is zowel in-company als op vrije inschrijving te volgen.

Begeleiding: Saskia Gans en Yentl Sarfaty