Hoogbegaafdheid

Ruim 2% van de bevolking is hoogbegaafd.

Wellicht ben je officieel als hoogbegaafd gediagnosticeerd en al jaren druk doende om je weg hierin te vinden, of je herkent simpelweg een groot aantal kenmerken ervan maar weet niet wat je hiermee aan moet….

Consilior biedt maatwerk en ondersteunt je graag als je 1 of meerdere van de volgende situaties herkent:

 • Regelmatig een mismatch ervaren in de communicatie met anderen, door het sneller en anders denken en/of praten, niet worden begrepen (en soms zelf gepest worden).
 • Prestatiegerichtheid, die bepaalde aspecten in het leven belemmert (sociaal netwerk, prive-werk balans, gezondheid )
 • Perfectionisme, waardoor het nooit goed genoeg is en onzekerheid op de loer ligt
 • Indruk bij anderen dat je arrogant en betweterig bent, terwijl dit niet je bedoeling is
 • Gebrek aan een passende sparringpartner of vriend(in), waarbij je het idee hebt dat niemand je echt snapt
 • Hoog intolerantieniveau, waardoor je veel teleurstellingen ervaart en snel negatief gestemd bent
 • Gebrek aan structuur en overzicht, door de veelheid van gedachten en acties
 • Hooggevoeligheid, waardoor de wereld je zo nu en dan kan overweldigen (last van geluid, drukte, warmte/kou, stemmingen van anderen, detailgerichtheid etc)
  einstein-image-on-insanity

Hoogbegaafden zijn vaak meesters in het rationeel op een rijtje zetten van feiten. Daar waar het aankomt op het maken van persoonlijke loopbaan- of levenskeuzes is echter ook een persoonlijk gevoelsmatig en creatief proces nodig om tot de juiste stappen te komen.  Het gaat om het vinden van jouw inspiratiebronnen en innerlijke motivatie, gekoppeld aan de passende acties richting jouw doelen. Daarnaast is het de kunst om een manier te vinden om met anderen in deze wereld om te gaan zonder je daarbij verheven te voelen boven hen, onzeker te worden, je alleen te voelen, of dagelijkse teveel intolerantie en frustratie te ervaren. Grenzeloosheid kan op de loer liggen, overmatige gedrevenheid en betrokkenheid, controledrang, innerlijke onrust….Wij zoomen in op jou als individu en niet als ‘hoogbegaafde’, want iedereen is uniek. Leg ons jouw vraagstuk voor en wij bieden jou een voorstel op maat. Onder aan deze pagina vind je tevens diverse links naar websites met meer informatie omtrent hoogbegaafdheid.


Hoog Sensitieve Personen (HSP)

Met regelmaat treffen wij hoog sensitieve personen. Wij geloven dat bepaalde mensen niet voor niets je pad kruisen.

Na jaren geleden uitgebreid te hebben verdiept in o.a. de onderzoeken van Elaine Aron is het doel ontstaan ook coaching aan te bieden voor hoger sensitieven.

Herken je veel van de volgende kenmerken en je wilt hier beter mee om leren gaan, neem dan contact op om jouw persoonlijke behoefte kenbaar te maken.

Ook ouders met hoog-sensitieve kinderen kunnen wij ondersteunen in hun zoektocht naar passende manieren om met hooggevoeligheid om te gaan. Vanuit samenwerking met kindercoach Daniëlle van der Bunt is tevens coaching van de kinderen zelf mogelijk vanuit onze praktijk. Daniëlle is ook ervaren yoga-, dans- en musicaldocente en heeft derhalve veel ervaring in het werken met kinderen.

Kenmerken (Bron: E. Aron)

 • snel schrikken
 • last hebben van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen de huid
 • niet houden van verrassingen
 • meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf
 • lijkt gedachten te kunnen lezen
 • elk vreemd geurtje ruiken
 • een scherpzinnig gevoel voor humor hebben
 • zeer intuïtief lijken
 • moeilijk in slaap komen na een opwindende/drukke dag
 • moeite hebben met grote veranderingen
 • je willen verkleden als de kleren nat of zanderig zijn geworden
 • veel vragen stellen
 • perfectionistisch zijn
 • oog hebben voor het verdriet van anderen
 • van rustige spellen houden
 • diepzinnige, beschouwende vragen stellen
 • zeer gevoelig zijn voor pijn
 • slecht kunnen tegen een luidruchtige omgeving
 • oog hebben voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemand uiterlijk)
 • eerst kijken of alles veilig is
 • het best presteren wanneer er geen vreemden bij zijn
 • de dingen intensief beleven

Daarbij dient opgemerkt te worden dat mensen met een gedragsstoornis (zoals ADHD, ADD, PDD-nos) vaak een beeld vertonen waarin zeker twee tot vijf van de zojuist genoemde kenmerken waar zijn. Men dient zich te realiseren dat dit niet betekent dat de diagnose betreffende de gedragsstoornis onjuist is. Zowel gedragsstoornissen als hoog-sensitiviteit zijn slechts te diagnosticeren naar aanleiding van het complete beeld dat een iemand laat zien in zijn of haar gedrag, en niet naar aanleiding van enkele losse kenmerken.

Iemand met PDD-nos zal kunnen scoren op de hsp-kenmerken: ‘snel schrikken’, ‘last hebben van kleren die kriebelen’, ‘niet houden van verrassingen’, ‘elk vreemd geurtje ruiken’, ‘moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag’, ‘moeite hebben met grote veranderingen’, ‘zeer gevoelig zijn voor pijn’ en ‘slecht kunnen tegen een luidruchtige omgeving’ – maar dat zijn kenmerken die (ook) passen binnen het beeld van PDD-nos.

Klik hier voor meer informatie over hoog-sensitiviteit in relatie tot stoornissen…

Kenmerken (Bron: LiHSK)

Hieronder volgt een opsomming van kenmerken volgens de visie van LiHSK, onderverdeeld in vier categorieën:

– lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen
– emotioneel: gevoelens, omgang met anderen
– mentaal: denken, leren, informatieverwerking
– spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van
het direct waarneembare

Bij hoog-sensitieve kinderen herkennen we kenmerken uit alle vier categorieën. De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben dus vooral betekenis in hun onderlinge samenhang. Daarmee ontstaat een beeld van hoog-sensitiviteit, dat in een kind herkenbaar moet zijn. Voldoen aan slechts enkele kenmerken is in de visie van LiHSK dus niet genoeg om te kunnen spreken van hoog-sensitiviteit.

Kenmerken op lichamelijk gebied:
– veel zien, kleine veranderingen waarnemen
– graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
– scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
– geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding
– intens reageren op lichamelijke pijn
– subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
– gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen

Kenmerken op emotioneel gebied:
– aanvoelen van stemmingen en emoties
– zich snel zorgen maken
– toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen
– behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
– moeite hebben met veranderende omstandigheden
– de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
– tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
– inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
– niet van verrassingen houden
– op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
– niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

Kenmerken op mentaal gebied:
– een goed geheugen hebben
– voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
– snel van de ene gedachte naar de andere associëren
– diepzinnige vragen stellen
– eindeloos willen weten ‘waarom’
– resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken
– een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via conversatie
(liever dan uit een boekje)
– kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
– moeite hebben met structureren en organiseren
– een hekel hebben aan oefenen en herhalen
– dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen
– liever belevend lezen dan begrijpend lezen

Kenmerken op spiritueel gebied:
– eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
– vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
– zeer hechten aan de waarheid
– gericht zijn op liefde en vrede
– diep nadenken over levensvragen
– sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
– blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
– wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen (‘mediator’)

Sommige kinderen geven blijk van paranormaal/spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoog-sensitieve kinderen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn:

– geesten of entiteiten ervaren
– communiceren met elfjes, kabouters enzovoort
– telepathische vermogens bezitten
– gebeurtenissen voorzien
– licht en kleuren (aura’s) waarnemen
– herinneringen aan vorige levens hebben

Wij begeleiden kinderen niet in spirituele ontwikkeling, maar nemen de beleving van het kind ten alle tijden wel serieus. Daar waar het aankomt op het vinden van persoonlijke rust en balans kan uiteraard wel een bijdrage worden geleverd.

 

Meer info over hoogbegaafdheid en HSP:
 • Hoogbegaafdheid in volwassenen herkennen:

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/124603-ben-ik-hoogbegaafd-hoogbegaafdheid-in-volwassenen-herkennen.html
http://platformhoogbegaafd.nl/artikelen/kenmerken-hoogbegaafd-volwassenen/

 •  Hoogbegaafden aan het werk

http://www.werkenwaarde.nl/artikelen/hoogbegaafdenaanhetwerk.html

 • Interviews en info

www.ikbenhoogbegaafd.nl


Boekentips hoogbegaafdheid:

Gericht op hb- kinderen:

Als je kind (g)een Einstein is – Tessa Kieboom
Hoogbegaafd, nou en: – Wendy Lammers – Van Toorenburg
Gelukkig hoogbegaafd – Rineke Derksen

Gericht op hb- volwassenen:

Ongeleide projectielen op koers – Noks Nauta en Sieuwke Ronner
The gifted Adult – Mary-Elaine Jacobsen

Boekentips hoog-sensitiviteit:

An Michiels – De hoogsensitiviteit survivalgids
Elaine Aron – Het hoogsensitieve kind
Elaine Aron – Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt (volwassenen)
Carla van Wensen – Help, ik voel zoveel  (kinderen 7-11 jaar)
Yolanda Onderwater – Ja, ik ben hooggevoelig