Student Profiel Analysebigstockphoto_graduate_career_choice_2779978

Het maken van een studiekeuze is voor veel jongeren nog niet zo’n gemakkelijke taak. Voor de start van een studie of tijdens het volgen ervan kan er een moment ontstaan dat een onafhankelijk advies gewenst is.

Op basis van de DISC methodiek bieden wij voor jongeren in de leeftijd 15-25 jaar een doeltreffende oplossing, waarbij wordt ingezoomd op:

  • Persoonlijke voorkeursstijl in gedrag
  • Motivatoren en drijfveren
  • Sterktes en zwaktes
  • Het beeld dat anderen van je krijgen op basis van het gedrag
  • Passende beroepsrichtingen
  • Studiekeuzerichtlijnen (MBO/HBO/WO)

Regelmatig wordt bij dit profiel een kind-ouders-gesprek ingepland om samen naar de uitkomsten te kijken en richting te geven. Het levert de jongere meer zelfinzicht op, acceptatie van de eigen talenten en valkuilen en daardoor ook meer vertrouwen in toekomstige keuzes en stappen.

Doel van dit instrument is de jongere tijdig goede en bewuste keuzes te laten maken, waarbij talenten kunnen worden ontwikkeld en rekening kan worden gehouden met de eigen beperkingen en ontwikkelpunten.

Lees ook de flyer: info-student-profiel-analyse