Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van kracht (De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hieruit volgt o.a. dat wij verplicht zijn je te informeren over de wijze waarop we omgaan met ieders persoonsgegevens. Onze verklaring hieromtrent is derhalve beschikbaar via deze link:

Privacyverklaring Consilior

Zijn er verdere vragen, neem dan gerust contact met ons op!

Hartelijke groet,

Saskia en Remon Gans